Conseqüències de l'ús irracional de l'aire condicionat

En la mesura que es va estenent l'ús de l'aire condicionat es produeixen dues conseqüències:
- més calor que es llença a l'atmosfera
- més energia que es consumeix

Energia i molèsties

Veiem que es produeixen talls de subministrament d'energia elèctrica per excés de consum. A Barcelona on fins i tot es va arribar a instal.lar grus electrògens al carrer, que contaminaven perquè cremen gasoli i fan soroll, amb molèsties pels veïns que els havien de patir a prop. O als Estats Units i Canadà deixant milions de persones sense subministre.

Recordem que la ciutadania no vol plantes de producció d'energia a prop de casa seva, de cap tipus. Això exigeix dependre de l'exterior: electricitat de França. Però aquest estiu ha estat França qui n'ha importat de l'Estat Espanyol. És sostenible?

D'altra banda amb l'aire condicionat es llença molta calor a l'atmosfera i en reben més les conseqüències els veïns dels pisos alts, ja que els puja l'escalfor que llencen els altres veïns: passen més calor, se'ls moren les plantes de terrasses i balcons.

Salut

Ja que es disposa de màquines econòmiques de produir fred i calor, es dissenyen edificis energèticament no sostenibles, amb molt de vidre, pensant que ja es compensarà el clima interior amb màquines de climatització.


Els edificis es dissenyen estancs per evitar pèrdues de l'aire fred o calent, i l'atmosfera que s'hi respira és la d'aire reciclat. Tothom respira el mateix aire, amb la qual cosa s'afavoreix la transmissió de malalties o virus que afecten les vies respiratòries.


Aquestes màquines de condicionament d'aire requereixen un manteniment molt precís per evitar la producció del virus de la legionel.la. Força gent, depenent de la constitució de cadascú, passa fred a metros, trens, cinemes, oficines. El contrast amb la temperatura exterior produeix força constipats a l'estiu.

Meteo

La calor que es llença a l'atmosfera en quantitats cada cop més importants i en mesos que s'anticipen a l'estiu (transport públic tot l'any amb aire condicionat) pot crear situacions de canvi de la meteorologia de la zona. Per ara s'observa com l'estiu comença abans (maig, juny) i acaba abans.

El disseny de places "dures", és a dir, de molt asfalt o ciment i poc terreny que respiri, fa que l'aire calent no es mogui, es quedi sobre la superfície de la ciutat i aquesta no es refredi ni durant la nit.

Cal confiar que no provoqui, a la llarga, fenòmens meteorològics més violents com els que ara s'observen al sud dels Estats Units, a les zones de clima
calorós, on fa molts anys que disposen abundament d'aire condicionat. Per ara tenim petits tornados...

I si estàs tant convençut com jo proposo crear un moviment a favor d'un ús racional de l'aire condicionat.


Per la nostra qualitat de vida, per la salut del planeta Terra, per l'estalvi d'energia, defensem l'ús racional de l'aire condicionat.

Segueix-me a Twitter Follow JosepMCorbella on Twitter